chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Top 10 An Giang luôn hiểu rằng việc bảo mật thông tin người dùng trên website này là trách nhiệm của mình. Vì thế, các chính sách dưới đây được đưa ra để người dùng có thể hiểu rõ hơn về việc bảo mật thông tin của mình cũng như chủ động bảo vệ thông tin cá nhân. 

1. Chúng tôi thu thập những thông gì từ người dùng?

Khi người dùng truy cập và sử dụng website này, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau đây: 

  • Thông tin cá nhân cơ bản của người dùng (chỉ khi bạn cho phép và tự nguyện cung cấp)
  • Các bình luận và phương tiện đính kèm bình luận của người dùng
  • Các thông tin về đường truyền Internet của người dùng (địa chỉ IP, phương tiện sử dụng, thiết bị sử dụng Internet, ….)
  • Các hành động của người dùng trên website top10angiang.com

2. Chúng tôi thu thập thông tin từ người dùng bằng cách nào? 

  • Sử dụng hệ thống cookies
  • Yêu cầu người dùng nhập thông tin khi muốn để lại bình luận trên website này
  • Sử dụng các phần mềm nghiệp vụ

3. Phạm vi chia sẻ thông tin người dùng:

Thông tin người dùng được thu thập trên website Top 10 An Giang sẽ chỉ được chia sẻ và sử dụng trong nội bộ đội ngũ phát triển website này. 

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin với bên thứ Ba dưới bất kỳ hình thức nào. 

4. Lưu ý:

Những chính sách bảo mật được nêu phía trên chỉ có hiệu lực khi người dùng đang truy cập website của chúng tôi. 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ website nào khác (kể cả những website có liên kết từ website này).